Történetünk

Gyülekezetünk önálló története 1940-től datálódik. Addig a Csepeli Gyülekezet egyházrésze volt, mint Erdővárosi Egyházrész. Csepel ezen a részén jórészt munkások, munkás családok éltek, ők voltak az egyházrész tagjai. 1940-re a gyülekezetrész létszáma indokolttá tette az önálló egyházközség létrejöttét.
A királyerdő név onnan ered, hogy királyok (pl. Mátyás) vadásztak itt. Háború előtt ezen a területen földosztás volt, építkezések indultak meg, sok munkás telepedett le a Csepel Művek miatt.
1940-ben az addig egy református gyülekezetben megindulnak a szétválasztási folyamatok. Ezek folyományaként júniusban megszületik az Egyesség Levél mely meghatározza az új gyülekezet indulásához szükséges anyagiakat. Novemberben pedig presbiteri gyűlés mondja ki, hogy megalakul a Csepel II. kerületi Református Egyházközség. Először a Temesvári u 63. sz. alatt volt a templom(imaház) és a lelkészi hivatal. A gyülekezet lelkészének Kurdi Sándort választja meg 1941 elején, valamint megalakul az első önálló presbitérium 24 fővel.

Őutána Pap Gábor kerül a gyülekezet élére. A Nyárfás u 9. sz. alatt béreltek egy szobát, ide kellett a gyülekezetnek átköltöznie, itt tartották az alkalmakat. 1948 pünkösdjén innen is tovább kellett menni, ezután egy iskolában (Kolozsvári) voltak, itt-ott egyháztagok házainál, üres telekre kéredzkedtek be, majd a gyülekezet elkezdett gyűjteni. Pap Gábor sok budapesti és vidéki gyülekezetbe ment el, gyűjtött, végül kölcsönt is felvettek és megvették a Gál Ispán u 11. (később Martinász u 11.) szám alatti telket. A szobákból ki lett alakítva a templom belső, lelkészi hivatal épült. A ház másik fele pedig parókiaként funkcionált. 100 szék volt a templomban, ebben az időben nem sok maradt üresen vasárnapról vasárnapra. 1949-ben lett így saját temploma a gyülekezetnek. A gyülekezetnek szándéka volt egy nagyobb templom építése (többek között a mai Rákóczi kertben volt telek hely), de a szűkös anyagiak nem tették lehetővé. Pap Gábornak politikai okok miatt kellett távoznia.
Lukáts József lett utána a gyülekezet lelkésze. Egy kis haranglábat építettek az udvarban, kis haranggal, mely 1963 pünkösdjén szólalhatott meg először. 1982-re sikerült az adósságokat kifizetni, a templomot felújítani.
1982-től Kisérdi Dezső veszi át a gyülekezet vezetését. A templom bejárata átkerül a Vesszősfia u felől a Martinász utcára. A ’90-es évek végén újra felvetődik a templomépítés terve, a gyülekezet kapott egy telket a II. Rákóczi út és Krizantém u sarkán, ahová “EU szíve” református templom lett tervezve. Ez végül többszöri halasztgatás után nem valósult meg, anyagi okokból.
2007 nyarára a gyülekezet mind létszámban, mind a templom állapotát tekintve igen nehéz helyzetbe került. Kisérdi Dezső nyugdíjba menetele után Illés Dávid budai lelkész (majd esperes) látja el a helyettes lelkészi teendőket. 2007 augusztusától Temesvári Imre, mint kirendelt beosztott lelkész, helyben is lakva vezeti a gyülekezetet. Ekkor történt egy kis parókia felújítás, valamint a hivatal mellett elkészült egy közös mellékhelyiség. 2008 nyarán sikerült a hivatalt és irattárat lebetonozni, kifesteni.
2009 nyarára nyilvánvalóvá vált, hogy a kis gyülekezet nem tudja a tervezett templomot megépíteni, így a gyülekezet jövője érdekében valami más megoldáson gondolkodott a presbitérium. A gondviselés jeleként érkezett egy lehetőség: Királyerdő központjában az ún. Schmidt-villát bocsájtotta Csepel önkormányzata a gyülekezet rendelkezésére. Az épület, mely korábban volt templom már, ideális hely a gyülekezeti élet alkalmaihoz. Egyházkerületi és megyei segítséggel az épületet felújítása 2011 januárjában kezdődhetett el, és négy hónapi munka után, május 20-án készült el. A gyülekezet a templomot egy templomszentelő ünnepségen, Dr. Szabó István dunamelléki püspök templomszentelő imádságával vehette használatba május 21-én.
Az ünnepség után a bibliakör a bemutatott kis műsoron felbuzdulva, advent I. vasárnapján megalakította a Királyerdői Református Színpadot, egy zenés-irodalmi műsort bemutatva. Ezt követte 2012 májusában a templomszentelés I. évfordulóján Babits: Jónás könyvének feldolgozása.
2012 őszére, Istennek legyen hála, a gyülekezet megerősödhetett annyira, hogy gyakorlatilag is elérte az anyaegyházközségi szintet, így a presbitérium elérkezettnek látta az időt, hogy kérje Illés Dávid esperest a lelkészválasztás megindítására. A törvényes rendet betartva 2013. március 17-én történt meg a lelkészválasztó istentisztelet, ahol egyhangúan megválasztotta a gyülekezet Temesvári Imre eddigi beosztott lelkészt parókus lelkésznek. Ennek ünnepélyes megerősítése, a lelkészbeiktatás június 2-án történt meg.

A gyülekezet lelkészei:

  • 1940-1945: Kurdi Sándor
  • 1946-1952: Papp Gábor
  • 1954-1981: Lukáts József
  • 1981-2007: Kisérdi Dezső
  • 2007-2013: Illés Dávid, Temesvári Imre
  • 2013- : Temesvári Imre

Frissítve: 2013.07.07