Egyházközségünk közleménye

Egyházközségünk közleménye:

Kedves Testvérünk!

Mivel többen érdeklődtek a héten, hogy ugye lesz/ugye nem lesz Istentisztelet, az alábbi közleményt adjuk ki:

1. Kérjük kövessék figyelemmel a híradásokat, elsősorban a hivatalos kormányinfókat, és fogadják meg az utasításokat. Minden rendezvény tilos. Nem minősülnek rendezvénynek a vallási közösségek szertartásai (Magyar Közlöny 45. szám).

2. Református Zsinatunk kérése, hogy az alkalmak szüneteljenek. Hétközi alkalmaink ezért szünetelnek. Vasárnap délelőtt – a katolikus templomokhoz hasonlóan –, templomunk nyitva van. Kérjük, különösen idős testvéreinket, hogy fogadják meg az otthon maradásra buzdító kéréseket.

3. Böjt idején most még inkább mélyedjünk el az igében és az imádságban. Vegyünk példát Luther Mártontól, aki a különböző járványok idején a legjobb fegyvernek az imádságot tekintette.

4. Kérjük, hogy most legyen még hangsúlyosabb az egyéni személyes/családi áhítat, Istentisztelet, a közös Ige olvasás, imádság, éneklés. Ezt segítjük azzal, hogy vasárnap délig mindig felkerül ide az aktuális napi ige-prédikáció-elmélkedés, amit otthon egyedül, vagy éppen közösen olvassunk – imádkozzunk el.

5. Imádkozzunk azért, hogy Isten megkönyörüljön rajtunk, távoztassa el rólunk a vészt és adjon erőt azoknak, akik harcolnak – küzdenek ellene a különböző területeken.

6. Az igaz ember hitből él (Róma 1,17.)

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.